دانلود اهنگ عزیزم بوچی توراوی له خورا میکائیل

 

 

ئازیزم بو چی توراوی له خو را / چی قوماوه دلی تو بو چی تورا
اتو وازو له بیرت کردم اما / فراموشت ن کم شرطه له گورا
له من را خو خطایه ک روی نه داوه / ادی به میلی روی دا له تو را
ئازیزم بو چی توراوی له خو را / چی قوماوه دلی تو بوچی گورا عزیزم بوچی توراوی له خو را

 

دانلود آهنگ