دانلود اهنگ لری دی چراغ خونمی همدم شویل سردمی

اهنگ لری دی فرشته مهربونم
دی کشیدی زحمتم وی زندگی سیر وابیدی
اهنگ دی مو قربونت برم پرورده شیر تونم
کلیپ دی به قربونت برم خودت مرهمی سی دردمی
اهنگ لری دی تموم زندگیمی
دانلود اهنگ لری شو برم روزم برم قربون یارم
دانلود اهنگ لری قربون ناز کردنت دستمال بالا بردنت
دکلمه لری دی تو نبی تکلیف زندی مو چنه

 

 

دانلود