دانلود اهنگ مازندرانی زخمی چلچلا جوون ریکا

دانلود اهنگ مازندرانی زخمی چلچلا جوون ریکا

چلچلا چلچلا زخم حنجره دارمه با این زخم حنجره

من ره از می دلخواه جدا هاکرده

بهاری چلچلا زخمی بدیمه مجنون ره بدون لیلی بدیمه

بهار چلچلایی دا بومه تنهایی دا

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320