دانلود اهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد شجریان

متن شعر ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد از کیست
معنی شعر ما را بجز خیالت فکری دگر نباشد
ما با خیال رویت منزل در آب دیده
اهنگ با خیال رویت شب را گذراندم با صدای زن
آهنگ جایی که عشق باشد آنجا خطر نباشد
در کوی عشق شهرام ناظری

دانلود آهنگ