دانلود اهنگ محمد امیری دیشو رفتم خانشان دیم خاوش برده

متن آهنگ باوش دلش نی دلکم محمد امیری

دختری یه دوس دارمو رحم تو دلش نی

دختری یه دوس دارمو والا رحم تو دلش نی

رفته بودم خواستگاری باو دلش نی

رفته بودم خواستگاری باوش دلش نی

رفته بودم خواستگاری باوش دلش نی