دانلود اهنگ نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم شجریان

دانلود اهنگ نه خلاف عهد کردم شجریان
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم معنی
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
نه طریق دوستان است شجریان دانلود
نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی شجریان
مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم شجریان
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی شجریان
مده ای رفیق پندم که به کار در نبندم شجریان

 

Download