دانلود اهنگ چه بیصدا جون میدم و به روزگار خندیدمو صدای بچه

چه بیصدا جون میدم و به روزگار خندیدمو

تنهایی مو فهمیدم و اشکم روونه

من موندم و بی کس دلم ای دل دل ناغافلم

موندم برم یا که نرم دلم چه خونه

 

دانلود این اهنگ با صدای بچه