ریمیکس اینجا جای موندن نیست نای موندن نیست

 

  • اهنگ واسه رسیدن به تو دیگه چیکار کنم
  • ریمیکس اینجا همه شاخ شهرن ساچ واو
  • ریمیکس از شمرون تا شهرک پاچنار
  • ریمیکس اینجا جای موندن نیست نای موندن نیست

 

 , ادامه مطلب