ریمیکس بیبی کجایی من کم اوردم به یادت

اهنگ بیبی کجایی من کم اوردم به یادت
اهنگ این منه وحشیو بغل تو ریمیکس
اهنگ منو یادته بیبی با صدای زن ریمیکس
اهنگ منو یادته بیبی با صدای دختر
کجایی اخه دورت بگردم من کم اوردم
اهنگ منو یادته بیبی ریمیکس
اهنگ چشات دل سنگمو بیبی یهو ابش کرد

 

ریمیکس بیبی کجایی من کم اوردم به یادت

بزودی