ریمیکس دستامو محکمتر بگیر من بی تو میمیرم

 

  • ریمیکس همه شهرو بگردی عاشقت منم
  • ریمیکس دستامو محکمتر بگیر من بی تو میمیرم
  • ریمیکس فرشاد آزادی امپراطور
  • ریمیکس مثل مار زخمی حالم خرابه دوای حال خراب یه جام شرابه

 

 , ادامه مطلب