ریمیکس واسه این بلایی که با تو سر روزگارم آوردم

 

  • ریمیکس حاشیه دارم ولی خب تورو دوست دارم
  • ریمیکس واسه این بلایی که با تو سر روزگارم آوردم
  • ریمیکس تو تا کجا میخندی اینجوری بابک جهانبخش
  • ریمیکس نهایتا تو هم یه شب مثل همه جا میزنی

 

 , ادامه مطلب