ریمیکس یه اسه یه شاهه یه سرباز قمار باز

ریمیکس آهنگ یه اسه یه شاهه یه سرباز قمار بازه قمارباز

قمار بازه قمار بازه قمارباز
دهو ده نهو نه یه هشتو سوزان روشن
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه اسه یه شاهه یه سرباز
قمار بازه قمار بازه قمارباز
دهو ده نهو نه یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو

تویی تویی قمار باز بایک دل هوس باز

 

دانلود با کیفیت 320