متن اهنگ سرد شدی درد شدی سوخت دلم باختم

 

  • اهنگ شمع شدی شعله شدی سوختی
  • آهنگ سنگ شدی سرد شدی بد شدی
  • متن اهنگ سرد شدی درد شدی سوخت دلم باختم
  • اهنگ ترسیدم از دستت بدم هر وقت که تو یه ذره سرد شدی

 

 , ادامه مطلب