متن اهنگ همه چی باز تقصیر من بود

 

  • متن اهنگ همه چی باز تقصیر من بود
  • دانلود آهنگ مهراد هیدن سیاه
  • اهنگ قبل تو تصمیم گرفتم بکنم از همه عالم اومدی و فرضیات من شدن فرض محالم
  • دانلود اهنگ دلم میخواد نمیرم تا حقمو بگیرم
  • ولی غیب شد تهش منم دارم میمیرم از غمش

 

 

 , ادامه مطلب