متن کاش در دهکده عشق فراوانی بود از مریم حیدرزاده

 

 

  • کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم
  • دکلمه مریم حیدرزاده
  • متن کاش در دهکده عشق فراوانی بود از مریم حیدرزاده
  • کاش سهراب نمی رفت به این زودیها
  • خلوت یک شاعر مریم حیدرزاده
  • کاش دریا کمی از درد خودش

 

 

 , ادامه مطلب