نوحه دلم شکسته از غم مزار بی نشون از وحید شکری

  • نوحه یه یا ابولفضل بگو ببین چها میکنه
  • نوحه چه خطایی سر زده ازم از امیر برومند
  • نوحه دلم شکسته از غم مزار بی نشون از وحید شکری
  • نوحه داره از راه میرسه محرمت حمید علیمی

                                              

 , ادامه مطلب