کد آوای انتظار بهنام بانی خوشحالم

 

  • کد آوای انتظار بهنام بانی خوشحالم
  • کد آوای انتظار بردیا آقای قاضی
  • کد پیشواز رایتل بردیا آقای قاضی
  • کد پیشواز رایتل آروین صمیمی تو بلدی

 

 , ادامه مطلب