کد اهنگ پیشواز رضا کرمی تارا همدم

kod pisvaz reza karami tara hamdam

کد آهنگ پیشواز رضا کرمی تارا همدم ایرانسل/کد آهنگ پیشواز همراه اول رضا کرمی تارا همدم/کد آهنگ پیشواز رضا کرمی تارا همدم/کد پیشواز سایت موزیک درخواستی Mu5ic.ir/

رفیق هایدنه کوره براگد حالی گریاس

برا تنیا همدمم ولیم چنیگه توریاس

برا حالم خراوه چشتی بار آرامم بکی

داشی هرچی قرص خمه بان گیان تو هوچ وه پیم نیه کی

کام وه کام نخ نخ اراد سیگار وه سیگار دامه باد

قسم وه پاکی عشقمان تاابد کس نینم وه جاد

جای خالید وه ای ماله هرثانیه ی جور یه ساله

کد اهنگ پیشواز رضا کرمی تارا همدم

بزودی