, کد پیشواز آهنگ هنوز جات خالیه از وحید خراطها

, کد پیشواز آهنگ هنوز جات خالیه از وحید خراطها

, چقد خالیه جات اینجا پهلو من تتلو

, چقدر خالیه جات اینجا پلو من تتلو

, اهنگ دیدی تتلو

, هنوز حرفت هنوز عطرت

, هنوز خالیه جات اینجا هنوزم من وفادارم

, متن آهنگ هنوز خالیه جات وحید خراطها