کد پیشواز حل و فصل سهیل مهرزادگان

کد پیشواز حل و فصل سهیل مهرزادگان

بیا قهرو بس کن همه با هم میکنن جر و بحث خوب
یادته دفعه قبلو همه چی با یه نگات حل و فصل شد
میگیرم جون با تو باز کافیه واسم کنی موهاتو باز
بریم یه جا که غم نباشه من میدونم اونجا کجاست

کد پیشواز حل و فصل سهیل مهرزادگان همراه اول

بزودی

کد پیشواز حل و فصل سهیل مهرزادگان ایرانسل

بزودی