کد پیشواز سجاد رزمجو غمگین

کد پیشواز لری یاسوجی غمگین
  • تیل تو سیایه – سجاد رزمجو همراه اول: 97234.
  • کوروش اسدپور – بی بی مریم همراه اول: 55912.
  • کاشکی مسعود بختیاری همراه اول: 55152.
  • تصنیف هیاری – مسعود بختیاری همراه اول: 55159.
  • دستم بگیر رحیم عدنانی همراه اول: 51136.
  • تصنیف بنگ ساز – رضا صالحی
  • مال کنون – کوروش اسدپو
  • روزل گندم برون – سجاد رزمجو