کد پیشواز علی عبدالمالکی تورو خدا گریه نکن

کد پیشواز علی عبدالمالکی تورو خدا گریه نکن

پشت سرم گریه نکن مسافرم مسافرم

اشکاتو هی هدر نده باید برم باید برم

جلوی راهمو نگیر نزار منم گریه کنم

صلاحمون اینه عزیز باید برم سفر کنم

 

کد پیشواز علی عبدالمالکی تورو خدا گریه نکن

 

بزودی