کد پیشواز همراه اول علی عبدالمالکی عشق من

چی باعث شده چشمات اشکی بشه | چی تونسته بغض تو رو بشکنه عشق من
تمام خوشی های من مال تو | تمام غمای تو سهم منه عشق من
چی باعث شده اینجوری دلخوری | چی می خوای بگی حرفاتو می خوری
چی باعث شده خسته ای از همه | تو حرفات یه دنیا غم و ماتمه
نبینم که اشک تو چشات جمع بشه | نباید یه مو از سرت کم بشه

پیشواز همراه اول علی عبدالمالکی عشق من

کد: 76653