کد پیشواز همراه اول علی فانی گلبرگ کبود

 

کد آهنگ پیشواز همراه اول علی فانی گلبرگ کبود+کد پیشواز سایت موزیک درخواستی Mu5ic.ir+کد آهنگ پیشواز علی فانی گلبرگ کبود ایرانسل+کد آهنگ پیشواز علی فانی گلبرگ کبود+

 

دستی که بسته بود می شست بی صدا / دستی که خسته بود در زیر نور ماه

گلبرگ گل کبود گل ها فسرده بود /  جرم علی چه بود روی عدو سیاه

یا فاطمه یا فاطمه  /  آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه

 ایرانسل  : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

آهنگ پیشواز : گلبرگ کبود ۱ | کد فعال سازی : ۳۳۱۸۶۹۳

************

 همراه اول  : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

آهنگ پیشواز :  گلبرگ کبود۱ | کد فعال سازی : ۶۵۵۲۳

                          گلبرگ کبود ۲ | کد فعال سازی : ۶۵۵۲۴

                          گلبرگ کبود ۳ | کد فعال سازی : ۶۵۵۲۵