کد پیشواز گفتگو علیرضا قربانی

 

کد پیشواز گفتگو علیرضا قربانی

از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم
آوار پریشانیست رو سوی چه بگریزیم
هنگامه ی حیرانیست خود را به که بسپاریم
من راه تو را بسته تو راه مرا بسته

 

کد پیشواز گفتگو علیرضا قربانی ایرانسل

بزودی

کد پیشواز گفتگو علیرضا قربانی همراه اول

بزودی