اهنگ ماهی افتاده تو خاک جون نداره سینا درخشنده

 

  • آلبوم جان عاشق بهرام حصیری
  • فول آلبوم بهرام حصیری یکجا
  • اهنگ سينا درخشنده وجب به وجب حفظم این کوچه رو
  • اهنگ ماهی افتاده تو خاک جون نداره سینا درخشنده

 

 

 , ادامه مطلب