اهنگ گفتی به پات میمونم تا ته خط دنیا

 

  • دانلود اهنگ میموندی نوکرتم تا ته میموندم به پات ریمیکس
  • اهنگ تو بگو پات میمونم نوکرتم هستم من سردار
  • آکورد آهنگ منو تنها نذار رو قلبم پا نذار ریمیکس
  • اهنگ گفتی به پات میمونم تا ته خط دنیا

 

 , ادامه مطلب