اهنگ هر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنت ریمیکس

 

  • اهنگ هر چقدر ببینمت سیر نمیشه دلم من روانی روانی چشات شدم
  • اهنگ هر شب هر صبح هر روز یکسره اژیر مامور
  • آهنگ هر روز هر شب فکرم با فکرت درگیره
  • اهنگ هر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنت ریمیکس

 

 , ادامه مطلب