دانلود آهنگ پس از این زاری مکن

پس از این زاری مکن هوس یاری مکن تو ای ناکام دل دیوانه!
با غم دیرینه ام به مزار سینه ام بخواب آرام دل دیوانه…

با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه…
پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه!

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320