ریمیکس جدید گاگریو آستاره بختیاری

 

  • اهنگ بی تو قلبم ها ژیر اوار ریمیکس
  • ریمیکس آهنگ بی تو مریضم احمد سعیدی
  • ریمیکس گفتی تو که میمانی با من سر پیمانی
  • ریمیکس جدید گاگریو آستاره بختیاری

 

 , ادامه مطلب