نوحه شد محرم تا در غم جانان از سید جواد ذاکر

 

  • نوحه اینجا ایرانه و دورم از کربلا سجاد محمدی
  • نوحه شد محرم تا در غم جانان از سید جواد ذاکر
  • نوحه دور هرکی غیر تو یه خط قرمز میکشم
  • نوحه به به عجب نام دل انگیزی از جواد مقدم

 

 , ادامه مطلب