نوحه روی دلبر می و ساغر از امیر برومند

 

  • نوحه ای غریبم شیب الخضیبم از نریمان پناهی
  • نوحه روی دلبر می و ساغر از امیر برومند
  • نوحه زندگی میشه با روضه ها زندگی از حمید علیمی
  • نوحه ای ضامن آهو مدد جانم رضا یا مولا از امیر برومند

 

 , ادامه مطلب