نوحه آقا اگه گریونم یا اینکه پریشونم وحید شکری

  • نوحه از راه دور دارن میان وحید شکری ریمیکس
  • نوحه آقا اگه گریونم یا اینکه پریشونم وحید شکری
  • نوحه رسم جهان و عشق و وصال حاج عبدالرضا هلالی ریمیکس
  • نوحه در اين غم تسلایی نيست میثم مطیعی ریمیکس

                                  

 , ادامه مطلب