نوحه هر کجا مینگرم جسم تو را میبینم از نریمان پناهی

 

  • نوحه چه صحنه اییه وقتی ابالفضل از محمود عیدانیان
  • نوحه هر کجا مینگرم جسم تو را میبینم از نریمان پناهی
  • نوحه ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست از سید جواد ذاکر
  • نوحه با هر بهونه یه‌ جوری زد ردش بمونه

 

 

 , ادامه مطلب